Kattberget i Svängsta – Kulturhistoria

Kattberget

Dagen har ägnats åt att promenera med Jenny lite i skogarna strax nedanför mitt bostadsområde i Svängsta. Platsen är rik på kulturhistoria och Fornsök har en rad träffar i området runt Kattberget och Faråkra.

Kattberget i Svängsta
Kattberget i Svängsta

 

En gång i tiden har det funnits en rad torp och den del industri i området runt Kattberget. Fornsök har ingen gissning på åldern mer än att det kan vara från 1500 talet eller framåt. Jag skulle kalla det för helgradering men det är absolut inte lätt att fälla något större avgörande med tanke på att det som finns kvar är mossklädda murar där husen en gång stått. Men om man titta på omgivningen så finns till exempel Franssohnska gården i Öjavad som är från 1600 talet, rimligt vore det att torpen i omgivningen är från något senare tid.

Ett av de äldre torpen. Någon har placerat tre trästockar utanför och man kan nästan föreställa sig de boende sitta där och äta frukost.
Ett av de äldre torpen. Någon har placerat tre trästockar utanför och man kan nästan föreställa sig de boende sitta där och äta frukost.

 

Hade man fått lov att använda metallsökare i området hade man kanske kunnat hitta någon form av spik och på så sett få fram en hyfsad gissning beroende på smedteknik. Vi fann en byggnad där taket hade rasat in i närheten av stenbrottet: Vid byggnaden gjorde jag två fynd som motsäger varandra. En handsmidd krok samt trådspik som är tillverkad av modern industri. Detta får mig att tro att det kollapsade huset är en äldre ekonomibyggnad som man under modernare tid har reparerat.

Det raserade huset vid stenindustrin
Det raserade huset vid stenindustrin

 

Med säkerhet kan man i alla fall säga att detta är långt innan Svängsta blev Svängsta. Svängsta kom ej fören järnvägens tillkomst vid 1870-talet. Innan dess fanns det inte så mycket mer än lite torp och gårdar.

 

Militären

Vad som dock har tillkommit i modernare tid är de anläggningar som försvaret har byggt i området.

Vad som gömmer sig bakom denna dörr vet jag inte, men fantasin skenar.
Vad som gömmer sig bakom denna dörr vet jag inte, men fantasin skenar.

Det finns idag inga fotoförbud på de olika anläggningarna och de är rensade på utrustning så jag misstänker att de har blivit sålda då jag inte hittar någon information om byggnaderna på statens fastighetsförvaltning. Denna misstanke stärks också av att det är en bonde som använder den ena byggnaden som förvaringsutrymme.

Jag misstänker att byggnaderna har använts som garage och förråd åt lätta pansarfordon back in the days. Nu finns det inte så mycket mer än skalen av byggnaderna kvar. Man kan dock inte undgå att bli imponerad av hållfastheten i försvarets byggteknik då dessa byggnader kommer stå kvar i väldigt många år även om fuktigheten hade gjort processen kort med ett vanligt hus.

 

Video

Tack för en fin dag Jenny