Dyk på Argo

Argo

Argo är ett mycket trevligt vrak som tyvärr har plundrats mycket hårt av mindre seriösa dykare. Jag anser att det finns liten anledning att stjäla detaljer som maskintelegrafer eller liknande saker som rattar, pumpar, spel, slangar osv. Detta har ingen som helst ekonomi i sig och jag kan inte förstå poängen att sitta och titta på något rostigt gammalt föremål som man absolut inte kan förstå vad det är utan att det återfinns i rätt sammanhang.

Ett gammalt spel har ännu inte plundrats
Ett gammalt spel har ännu inte plundrats

Argo började sitt liv under namnet DWINA på varvet i Rostock 1869. Hon hade då 240 hästar i maskin. Med sina 5 meters bredd och 35 meters längd var hon en ångare som utrustats som arbetsskepp / bärgningsfartyg. Detta gör att hon idag är extra rolig att dyka på då man bland annat kan se det fina pumptornet.

Pumptorn på Argo
Pumptorn på Argo

Man vet att hon seglade under rysk flagg mellan 1880 och 1889. Hon kan under denna tiden ändå varit stationerad i Tyskland. Källorna om när hon återvände till Sverige går isär.

Lastrum på Argo
Lastrum på Argo
Dörrhandtag
Dörrhandtag

 

Argos resa på havet tog slut mellan den 3dje och 4de maj 1920 då hon slutligen sjönk utanför Utklippan. Med sig ombord hade hon en 14 man stark besättning som fördelade sig på 2 däcksbefäl, 2 maskinbefäl samt 10 övrigt manskap varav 2 var kvinnor. Ingen i besättningen överlevde.

28 meter djup
28 meter djup

Skeppet antas ha hittats igen 2011 av Micko Björk, Jörgen Johansson och Robert Holm.

 

Video