Malkvarn utanför Hanö <3

Malkvarn utanför Hanö hat blivit Blekinges första marina område att biotopskyddas av länsstyrelsen.

Mycket kul, anledningen är den rika mängd blåmusslor som finns på platsen. Musslorna gör gott för övergödningen i Östersjön.

Läs mer här